In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

 

Talentian oppaat ja esitteet


Oppaiden ja esitteiden tilaukset: Mia Penttinen, p. 09 3158 6005 tai mia.penttinen@talentia.fi.

 

 


Työelämä, edunvalvonta ja työhyvinvointi


Ammattihenkilö_opas_sosiaalihuollon_ammattioikeuksista
Opas antaa perustietoa sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuksista,valvonnasta ja vastuista sekä siitä kuinka hakeudutaan ammattihenkilöiden

keskusrekisteriin.
Työelämään opas: työuraa sosiaalialalla aloittaville


Oppaasta saa perustiedot, kuinka hakea työpaikkaa, miten valmistautua työpaikkahaastatteluun ja mitä asioita on tarpeen ottaa huomioon työsopimuksen laatimisessa sekä työn aloittamisessa. Käyttökelpoinen tietopaketti myös työpaikanvaihtajille.
Palkkaopas


Talentian opas sosiaalialan ammattilaisten palkkaedunvalvonnan ja paikallisten palkkaneuvottelujen tueksi (vain verkkojulkaisuna).

Talentia Opas luottamusmiehille

 

Opas sisältää perustiedot luottamusmiehen asemasta, oikeuksista ja tehtävistä sekä Talentian tukimuodot luottamusmiehen tehtävissä toimiville (vain verkkojulkaisuna).
Tyon-mitoitus

Talentian opas ja suositukset sosiaalialan työn mitoitukseen (vain verkkojulkaisuna).
Sosionomi-varhaiskasvatuksessa

Talentian laatima esite sosionomi (AMK) -koulutuksen saaneen soveltuvuudesta varhaiskasvatustyöhön (vain verkkojulkaisuna).


Hyvan-tyopaikan-taloTalentian keskusteluaineisto hyvän työpaikan kriteereistä.

Tyohyvinvointia-hyvinvointityohon

Yksityisen sosiaalipalvelualan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhdessä laatima opas työhyvinvoinnista.


Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet

Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet

Sosiaalialan ammattihenkilön uudistetut ammattieettiset ohjeet.
 


Vaikuttamis- ja järjestötyö

Jarjestoesite
Talentian toimintaa ja tavoitteita esittelevä esite (vain verkkojulkaisuna).

Talentia-jäsenetujen esite: Yhdessä enemmän

Tutustu Talentian jäsenpalveluihin sekä -etuihin ja ota jäsenyydestäsi kaikki irti.

Vaikuttamistyön opas


Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi.

Talentian opas vaikuttamiseen ja viestintään sosiaalialan ammatissa (vain verkkojulkaisuna).

 

Lastensuojelu ja mediajulkisuus


Lastensuojelu ja julkisuus - opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen. Yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliitto, Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Talentia (vain verkkojulkaisuna).

Sosiaalinen media ja lastensuojelu

Lastensuojelu ja some -opas tarjoaa välineitä sosiaalisen median työkäyttöön lastensuojelussa, mutta tarjoaa tietoa ja vinkkejä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita somen mahdollisuuksista. Oppaan on julkaissut Lastensuojelun Keskusliitto. Talentia on yksi oppaan taustalla olevista yhteistyöjärjestöistä.Sosiaalialan ammatit

Urapolku-2014Urapolku-2011

Talentian selvitys vuosina

2012-2013 sosiaalialalle

valmistuneiden talentialaisten

sijoittumisesta työelämään.

Talentian selvitys vuosina

2009-2010 sosiaalialalle

valmistuneiden talentialaisten

sijoittumisesta työelämään.Tee-hyva-paatos
Talentian laatima sosiaalialan ammatteja ja näkymiä esittelevä opas alavalintaa pohtivalle (vain verkkojulkaisuna).


Tutustu myös:

Sosiaali- ja terveysalan tietopalvelu

Kiinnostavaa ammattikirjallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (tilaukset maksullisia jäsenhintaan).

 


Tulosta sivu
Talentia e-julkaisut