Talentia.fi
Pienennä fonttia Suurenna fonttiarss

20.6.2013

Seinäjoella linja pitää

Seinäjoki-TalentiaTalentia vaatii sosiaalitoimen rajaamista kokonaan vapaaehtoisten säästötalkoiden ja lomautusten ulkopuolelle myös Seinäjoella.


Seinäjoki tarjoaa monen muun säästöohjelmien tielle lähteneen kunnan tavoin palkattomien säästövapaiden ottamista. Jos tähän ei suostuta, edessä on lomautus.

Henkilöstömenojen säästötavoite on tänä vuonna 3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kaupunginvaltuusto on linjannut vuosien 2013–2016 säästötavoitteeksi 28 miljoonaa euroa.

Vaatimustaan sosiaalitoimen rajaamisesta säästövapaiden ja lomautusten ulkopuolelle Talentia perustelee sillä, että sosiaalisektori on erityisasemassa kunnan palvelukokonaisuudessa. Sosiaalitakuu velvoittaa kuntia tuottamaan tietyt palvelut lakisääteisissä määräajoissa.

– Sosiaalitakuu koskee esimerkiksi toimeentulotukipäätöksiä ja vammaishuollon palvelupäätöksiä. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tekemään selvitykset ja päätökset niin ikään määräajoissa, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Seinäjoki perustelee säästöohjelman ulottamista koko henkilöstöön tasapuolisuudella. Mikään ammattiryhmä ei saa olla erityisasemassa.

– Keskusteluissa Seinäjoen johdon kanssa tuli esille myös, etteivät he usko ylimääräisten vapaiden tai lomautusten vaikuttavan asiakkaiden palveluihin heikentävästi, jatkaa Ristimäki.

Kokemukset muista lomautuskunnista kertovat kuitenkin, että lomautusten jälkeisten ruuhkien purkamiseen menee useampi kuukausi. Esimerkiksi Salon kaupunki lomautti henkilöstöään syksyllä 2012. Toimeentulotuen käsittely ruuhkautui niin pahasti, että vasta helmikuussa 2013 tilanne tasoittui.

Painetta olla lisäämättä asiakasruuhkia tulee myös aluehallintovirastolta (AVI). Seinäjoki on juuri antanut AVIlle selvityksen lastensuojelun tilanteesta.

– Olen ollut AVIin yhteydessä ja kerroin, että lomautuksia on mahdollisesti tulossa. Työntekijöiden ja Talentian näkemys on, että AVIn pitäisi nyt reagoida heti, sanoo Ristimäki.

 

Ylimääräisiä vapaita ei oteta

Seinäjoen lastensuojeluyksikön avohuollon sosiaalityöntekijä Milla Höykinpuro sanoo, ettei ylimääräisiin vapaisiin lastensuojelussa suostuta.

– Jokainen työntekijä sai meillä päättää itse, ottaako palkatonta vapaata. Kukaan ei tähän lähtenyt. Lähiesimiehemme on samoilla linjoilla ja tukee meitä. Olen hyvin ylpeä kollegojeni jämäkkyydestä.

Höykinpuro sanoo, että päätös on linjassa sen kanssa, mitä lastensuojelun työtilanteesta on jo kerrottu aiemmin.

– Koska asiakkaita työntekijöitä kohti on lähes kolminkertainen määrä Talentian suosituksiin nähden eikä työaika riitä työstä suoriutumiseen, emme voi pitää ylimääräisiä vapaita.

Kesäkausi on työntekijöiden vuosilomien vuoksi muutoinkin jo erittäin paineinen. Sijaisia ei palkata ja teemme toistemme työt.

– Jos lomautukset lopulta toteutuvat, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tyytyä päätökseen. Haluamme kuitenkin ilmaista mielipiteemme suunnitelmista, puolustaa itseämme ja asiakkaitamme. Perustelut päätöksellemme ovat vahvat.

Seinäjoen talentialaisten viesti kuntapäättäjille on, että työntekijöiden poissaolot tuntuvat asiakastyössä nopeasti.

– Esimerkiksi lastensuojelulakiin merkittyjen palveluiden saanti venyy entisestään. Työtä ei pysty tiivistämään eikä lastensuojelutyössä voi kiirehtiä. Emme voi tehostaa työtä pitämällä esimerkiksi lyhyempiä palavereita kuin ennen. Asiat ovat niin vaikeita, että niiden selvittämiseen tarvitaan aikaa ja rauhoittamista, toteaa Höykinpuro.

Talentian puheenjohtaja kiittää Seinäjoen talentialaisten yhtenäistä linjaa.

– Seinäjoella toukokuun jäsenillan viesti oli, että jäsenet olivat ammattijärjestönsä valitseman linjan takana. Vapaaehtoisiin vapaisiin ei lähdetä ja lomautuksia vastustetaan viimeiseen asti, Ristimäki kertoo.

 

Työterveyteen huomio

Talentia on monella lomautus- ja säästöohjelmapaikkakunnalla nostanut esille työterveyskysymykset. Kun normaalioloissakin työtä tehdään äärirajoilla, lomautusten tuomat paineet vievät työntekijöitä herkästi uupumislomille.

– Me lastensuojelun työntekijät olemme tiivistämässä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, ja syksyn alkaessa työterveyshuollosta tullaan tutustumaan tilanteeseemme tarkemmin, kertoo Milla Höykinpuro.

Aktiivinen ote työolojen parantamiseksi on niitä periaatteellisia linjauksia, mitä talentialaiset Seinäjoella ovat päättäneet toteuttaa. Enää ei tyydytä vain puurtamaan ja venymään.

– Työolosuhteiden vaikeutuminen on jo näyttäytynyt meillä irtisanoutumisina ja rekrytointiongelmana. Säästöohjelmat vaikeuttavat tilannetta entisestään. Työyhteisö kyllä houkuttelee edelleen, sillä meillä on kehittämistahtoinen ja yhteen hiileen puhaltava porukka.

– Tavoite on, että vakituiset jaksavat tehdä työtään eivätkä jää pitkille sairauslomille. Ja kun uutta väkeä haetaan, kiinnostusta tulla Seinäjoelle löytyisi ja saisimme kelpoisia ja hyviä hakijoita, sanoo Milla Höykinpuro.

 

Teksti: Helena Jaakkola

Kuva: Juha Harju


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Tulosta sivu