In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Jäsenkriteerit

Voit kuulua Talentiaan, jos

  • olet suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

  • olet suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan opistoasteen tutkinnon
  • olet em. alojen korkeakouluopiskelija
  • sinulla on jokin muu soveltuva korkeakoulututkinto, pääaineesi on tai oli esim. sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaalihallinto, sosiaaligerontologia, sosiaalinen kuntoutus, kasvatustiede, nuorisotyö


Voit kuulua Talentiaan myös rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäseneksi hyväksytään hakija, joka täyttää Talentian jäsenkriteerit, mutta toimii muulla kuin liiton edustamalla sopimusalalla (esim. opetusala).

Talentialaisten yleisimpiä tutkintoja ovat mm.

 

  • maisterin tutkinto (YTM, VTM, joihin sisältyy tai joiden lisäksi on suoritettu sosiaalityön syventävät opinnot)

  • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK, yhteisöpedagogi AMK sekä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot YAMK)

  • sosiaalialan opistoasteen tutkinto (sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja)

  • lastentarhanopettajan/kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnot


Jos opiskelet tutkintoa, jota ei ole mainittu listassa, ole hyvä ja ota yhteyttä Talentiaan, leena.kemppainen@talentia.fi ja kysy lisää jäsenkelpoisuudesta.


 


Tulosta sivu