In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Miksi valita Talentia? 


Talentia erottuu muista liitoista erityisesti vahvalla osaamisellaan sosiaalialan ammatillisissa ja ammattieettisissä kysymyksissä. Jos haluat paremman palkkauksen ja työehtojen lisäksi olla vaikuttamassa sosiaalialan ammattilaisten asemaan, arvostukseen ja alan kehitykseen, valitse Talentia.

Talentia järjestää sosiaalialan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia ja myöntää jäsenilleen taloudellista tukea ammatillisiin ja täydennyskoulutuksiin.

Talentian 12 ammatillista yhdistystä antaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa oman erityisalansa asioihin ja verkostoitua.

Paikallista edunvalvontaa Talentia vahvistaa jatkuvasti kouluttamalla talentialaisia sosiaalialan erityiskysymykset tuntevia luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja sekä laajentamalla alueasiamiestoimintaa. Apu työelämän kysymyksiin on siis aina lähellä!

Järjestäytyminen on järkevä investointi itseen


On monta hyvää syytä kuulua liittoon. Näin talentialaiset jäsenyydestään ajattelevat:


1. Jäsenenä olet kaukaa viisas

"Ihanteellista olisi, että jokaisella työpaikalla olisi tarpeeksi henkilöstöä työmäärään nähden, työajoista ja muista työehdoista pidettäisiin kiltisti kiinni, ammattilaisille maksettaisiin sopimusten ja tehtävien vaativuuden mukaista palkkaa, työolot olisivat kunnossa ja työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuus kehittyä ammatissaan. Aina ei kuitenkaan näin ole ja silloin ammattijärjestön tuki ja apu on korvaamattoman arvokasta."

 

2. Jäsenenä et jää yksin

"Erilaisissa pulmatilanteissa tukena on Talentian työntekijät, ammattieettinen lautakunta, ammattien ja koulutuksen erityisasiantuntijat, lakimies ja luottamusmiehet. Jäsen on myös osa kattavaa alan ammattilaisten asiantuntija- ja vaikuttamisverkostoa joka tapaa toisiaan koulutuksen ja virkistäytymisen merkeissä."

 

3. Jäsenenä pääset vaikuttamaan

"Talentia on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani sosiaalialan kysymyksissä. Järjestö hyödyntää jäsenistä koostuvien ammatillisten ja alueellisten yhdistysten osaamista vaikuttamis- ja neuvottelutyössään ja kysyy säännöllisesti jäsentensä toiveita ja tarpeita eväiksi toimintansa kehittämiseen."


"Yksittäinen jäsen voi vaikuttaa myös ottamalla hoitaakseen luottamusmiehen tehtävät tai luottamustehtäviä Talentian päättävissä elimissä, kuten hallituksessa, valtuustossa ja toimikunnissa tai Talentian jäsenyhdistyksessä. Yksittäinen jäsen voi aina myös ottaa yhteyttä Talentiaan ja sen jäsenyhdistyksiin, mikäli jokin asia vaatii järjestön huomiota tai toimenpiteitä."


4. Meitä talentialaisia kuullaan

"Talentian jäsenen takana seisoo joukko kovia ammattilaisia. Yli 24 000 talentialaista ja yli puoli miljoonaa akavalaista takaa sen, että meitä kuullaan. Talentia ja Akava tuovat jäsenistönsä äänen kuluvaksi lainsäädännön valmistelutyössä, työelämän ja sosiaalialan kehittämistyöryhmissä, sopimusneuvotteluissa, aluepolitiikassa ja kansainvälisissä kysymyksissä."

  

5. Jäsenenä saat tuntuvia etuja ja alennuksia

"Talentian jäsenmaksu on verovähennyskelpoista. Saat jäsenmaksuasi vastaan muun muassa 9 kertaa vuodessa ilmestyvän Talentia-lehden, vapaa-ajan matkustajavakuutuksen, oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen, oppaita ja esitteitä, Talentia-kalenterin sekä alennusta majoitus- ja matkailukohteista. Olet myös oikeutettu hakemaan Talentialta taloudellista tukea jatko- ja täydennyskoulutukseen."

> Lue lisää jäseneduista ja palveluista


Ilman ammattiliittoja ei näitä etuja olisi

 • 1971 Vuosiloma 4 viikkoa

 • 1972 Lomaltapaluuraha

 • 1974 Äitiysloma 7 kuukautta

 • 1977 Talviloma

 • 1981 Sairaus- ja äitiyspäivärahauudistus

 • 1984 Ansiosidonnainen työttömyysturvauudistus

 • 1984 Pekkas-vapaat

 • 1989–2003 Nais- ja matalapalkkaratkaisut

 • 1992 Loppiainen (työajan lyhennys)

 • 1996 Vuorotteluvapaa

 • 2000 Terveyshuoltolain uudistus

 • 2001 Isäkuukausi

 • 2001 Joustavat työaikakäytännöt

 • 2002 Helatorstai (työajan lyhennys)

 • 2002 Uusi työterveyshuoltolaki

 • 2003 Määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen

 • 2003 Uusi työturvallisuuslaki

 • 2006 Parannuksia perhevapaisiin

 • 2007 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

 • 2010 Määräaikaisten työsuhteiden käytön tiukennus

 


Tulosta sivu

Liity Talentiaan


Talentia-jäsenetujen esite: Yhdessä enemmän