In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työnantajaliitto ja työntekijäliitto tai sitä edustava neuvottelujärjestö neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimuksista. Julkisen (kunta, kuntayhtymä, valtio tai seurakunta) ja yksityisen sektorin työsopimussuhteisia työntekijöitä sitoo työehtosopimukset (TES). Kunnan ja valtion viranhaltijoita ja virkamiehiä sitoo virkaehtosopimukset (VES). Suomessa työehtosopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia.

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana. Ne sisältävät yleisiä säännöksiä palvelussuhteesta ja määrittävät ne vähimmäisehdot, jotka työnantajan on työntekijälle tai viranhaltijalle taattava. Sopimuksilla määritellään alan yksityiskohtaiset työehdot, kuten palkkaus, työajat ja vuosilomat.

Talentian tärkeimmät sopimusalat
Yleisimmät ammattijärjestö Talentian jäseniin sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset ovat:
 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Valtion virka- ja työehdot
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (yleissitova)
 • Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
 • Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus
 • Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus
 • Talentian jäsenistä valtaosa (n. 70%) kuuluu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTES:n piiriin.

  Yleissitovat työehtosopimukset

  Suomessa on noin 1 000 eri virka- ja työehtosopimusta, joista noin 160 on yleissitovaa. Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa, että työehtosopimukseen sidottujen (eli asianomaisen työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon kuuluvien) työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä. Yleissitovaksi katsottavan työehtosopimuksen tulee olla lisäksi valtakunnallinen (eli liittotasolla solmittu ja tarkoitettu sovellettavaksi koko alalla eikä vain jossain yksittäisessä alan yrityksessä).

  Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa, että myös järjestäytymättömät (eli työnantajaliittoon kuulumattomat) alan työnantajat ovat velvollisia noudattamaan sitä. Esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Jos työnantajasi ei ole järjestäytynyt, eikä alalla ole yleissitovaa työehtosopimusta, sitovat työnantajaa kuitenkin lait ja työnantajan ja työntekijän välillä tehty työsopimus.

  Valtion Säädöstietopankki Finlexin sivuita löytyvät kaikki yleissitoviksi hyväksytyt työehtosopimukset aakkosjärjestyksessä kohdasta Viranomaiset > Työehtosopimukset  Tulosta sivu

  Työelämän pelisäännöt

  Työmarkkina-avaimesta löydät tärkeimmät työelämän säännökset ja sopimukset sekä työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet.

  Tyomarkkina-avainbanneri


  Palvelussuhdeneuvonta

  Työehtosopimusasiat, palkkaus, lomautus ja muut palvelussuhdetta koskevat kysymykset ma, ti, to ja pe klo 9.00-12.00: puh. 09 3158 5540

  tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

  Neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa
  puh. 09 3158 6040
  (yksityinen sektori)

  Työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen
  puh. 09 3158 6041

  Alueasiamies Tanja Tuunainen-Vainio
  puh. 09 3158 6043
  (Etelä-Karjala, Kymenlaakso,
  Päijät-Häme, Kanta-Häme ja
  Varsinais-Suomi) 

  Alueasiamies Tiia Oksanen
  puh. 09 3158 6044
  (Keski-Suomi, Pohjois-Savo,
  Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala)

  Alueasiamies Eeva-Liisa Lindholm
  puh. 09 3158 6042
  (Helsinki, Uusimaa)

  Alueasiamies Susanna Pelander
  puh. 09 3158 6045
  (Satakunta, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

  Alueasiamies Kari Matela
  puh. 09 3158 6046
  (Lappi, Kainuu ja Oulun seutu)