In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Palkkaneuvonta


tyosuhdeneuvonta@talentia.fi
p.
09 3158 5540
Puhelinpäivystys ma-ti ja to-pe klo 9-12
. Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun.
  • Työ- ja virkaehtosopimusasiat, palkkaus, lomautukset ja muut palvelussuhdetta koskevat kysymykset.

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja


  • vaikuttamalla AKAVAn ja JUKOn kautta tulo- ja veropolitiikkaan
  • vaikuttamalla JUKOn kautta ja suoraan virka- ja työehtosopimuksiin
  • käyttämällä paikallista edunvalvontaa tukevia järjestelmiä (alueyhdistykset, luottamusmiesverkosto, alueyhdyshenkilöt)
  • tukemalla jäsenen henkilökohtaista palkkaedunvalvontaa tiedottamalla, kouluttamalla ja neuvomalla

Talentian palkkaedunvalvonnan tavoitteena on, että

  • talentialaisten palkkataso nousee yleistasoa nopeammin ja palkkaeroa muihin korkeasti koulutettuihin kurotaan umpeen 
  • paikallinen edunvalvonta on tuloksekasta 
  • jäsenet ovat valppaita, tietoisia oikeuksistaan ja puolustavat niitä yhdessä Talentian kanssa

Talentialaisten edustus työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa

Julkisen sektorin (kunta, valtio, kirkko) työ- ja virkaehtosopimukset neuvottelee talentialaisten puolesta akavalaisten liittojen ja yhteenliittymien neuvottelujärjestö JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö). Talentia vie jäsenistönsä kannalta tärkeät neuvottelutavoitteensa JUKOn tietoon neuvottelukunnan ja hallituksen työskentelyssä, jossa Talentialla on edustajansa.

Yksityisellä sektorilla työskentelevien talentialaisten työehtosopimuksista Talentia neuvottelee itse työnantajakeskusjärjestön edustajan kanssa. Lisäksi sopimuksia voidaan tietyin ehdoin tehdä yritystasolla.


Tulosta sivu