In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Luottamusmiesten tuki

Talentialaisella on oikeus kääntyä ongelmatilanteissa ja kysymyksissä työpaikkansa luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehet ajavat vain ammattiliittoon järjestäytyneen asioita. Luottamusmiehet auttavat jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä, ja neuvottelevat  jäsenten puolesta työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten paikallisesti sovittavista palkankorotuksista ja työsopimuksista.

Luottamusmies on lähin apu

Pulmatilanteissa kannattaa aina ensimmäiseksi ottaa yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen. Apu on silloin lähellä ja vastaus voi löytyä  nopeammin kuin järjestön toimiston lakineuvonnan kautta. Luottamusmiehet ovat koulutettuja tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioistasi. Jäsenen kannattaa selvittää työpaikallaan, kuka on lähin luottamusmies ja pääluottamusmies. Tiedon saa työpaikan ilmoitustaululta, Talentiasta tai työnantajalta.

Julkisella sektorilla talentialaisten etuja ajavat JUKOn luottamusmiehet

Neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet valvovat sopimusten noudattamista kunnissa ja kuntayhtymissä ja neuvottelevat paikallisista sopimuksista sekä palkankorotuksista. Luottamusmiehet valitaan kuntasektorilla 3 vuodeksi kerrallaan. Luottamusmiesjärjestelmä on pääsopijakohtainen, mikä tarkoittaa, että JUKOn luottamusmiehet ovat kaikkien akavalaisten luottamusmiehiä olivatpa he opettajia, lääkäreitä tai sosiaalityöntekijöitä. Tarpeen vaatiessa luottamusmiehet ovat yhteydessä ammattijärjestöön tai suoraan JUKOon.

Yksityisellä sektorilla talentialaisten etuja ajaa talentialaiset ja yhteiset luottamusmiehet

Talentialla on yksityisellä sektorilla omia luottamusmiehiä. Talentialaiset voivat kääntyä myös yhteisten luottamusmiesten puoleen. Tieto luottamusmiehestä löytyy työpaikan ilmoitustaululta. Kaikilla yksityisten työnantajien palveluksessa olevilla ei vielä ole luottamusmiestä omalla työpaikallaan. Tällöin voi kääntyä lähimmän muun työpaikan luottamusmiehen tai Talentian puoleen. Jokaisella on myös oikeus neuvotella omista asioistaan suoraan työnantajan kanssa.

Ryhdy luottamusmieheksi!

Sosiaalialan ammattilaisten asioita ajaa osaavimmin oman alan luottamusmies. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monelta työpaikalta löytyy talentialainen luottamusmies. Jos työpaikaltanne sellainen puuttuu, miksi et ryhtyisi itse hommaan? Talentia sekä neuvottelujärjestö JUKO kouluttavat luottamusmiehet tehtäväänsä ja Talentiasta saat neuvontaa ja tukea tehtävän hoitamisessa.  Luottamusmieskoulutukseen osallistumiseen saa työnantajapuolen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palkallista vapaata ja matka-, ateria- ja majoituskulut korvataan. > Lue lisää


Tulosta sivu
Talentia Opas luottamusmiehille

Hei uusi luottamusmies!

Muistathan, että uusien luottamusmiesten tulee ilmoittaa ryhtymisestään luottamusmieheksi sekä työnantajalleen (kirjallisesti) että Talentiaan Mia Penttiselle mia.penttinen@talentia.fi, joka ylläpitää rekisteriä talentialaista luottamusmiehistä luottamusmieskoulutuksia varten.