In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen ja koulutuksellinen edunvalvonta

Talentia ajaa jäsentensä koulutuksellisia etuja

  • osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalialan korkeakoulutuksen tuottamasta osaamisesta ja osaamistarpeista.
  • luomalla verkostoja ja toimimalla yhteistyössä alan kouluttajien ja koulutussuunnittelijoiden kanssa.
  • luotaamalla vastavalmistuneiden jäsentensä sijoittumista ja opastamalla vastavalmistuvia työnhaussa.
  • osallistumalla alan koulutusta, ammatteja ja lainsäädäntöä koskeviin kehittämishankkeisiin.
  • Talentian koulutuksellisen edunvalvonnan tavoitteena on, että
  • korkeakouluista valmistuneiden määrä ja laatu vastaavat työmarkkinoiden kysyntää.
  • koulutuksen sisältö ja rakenne vastaavat työmarkkinoiden kysyntää.
  • alalle valmistuvat sijoittuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
  • sosiaalialan ammattilaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Yhteyshenkilösi kun haluat kysyä sosiaalialan koulutuksesta ja Talentian koulutuksellisesta edunvalvonnasta:

Erityisasiantuntija
Päivi Vepsä
puh. 09 3158 6021

Tulosta sivu