In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Ammatillinen edunvalvonta


Kirsi Nurme, Kristiina Ruuskanen ja Sirpa Hyytiä-Hallenberg

Talentia ajaa jäsentensä ammatillisia etuja

 • osallistumalla ja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalialan korkeakoulutettujen työn tuloksista ja edellytyksistä
 • luomalla verkostoja ja toimimalla yhteistyössä työnantajien, kouluttajien sekä poliittisten päättäjien kanssa sosiaalialan kehittämiseksi.
 • osallistumalla alan koulutusta, ammatteja ja lainsäädäntöä koskeviin kehittämishankkeisiin.
 • edistämällä alan ammattien tunnetuksi tekemistä ja alakohtaisten erityispiirteiden huomioimista.
 • tukemalla ja neuvomalla jäseniään ammatillisissa kysymyksissä.

 • Talentian ammatillisen edunvalvonnan tavoitteena on, että

 • jäsenten työn mitoitus, täydennyskoulutus ja työnohjaus ovat tasolla, joka luo työn iloa ja työtyytyväisyyttä.
 • jäsenten työlle on asianmukaiset ja mielekkäät edellytykset.
 • sosiaalialan kehittämiseen, tehtäviin ja palkkaukseen varataan riittävästi voimavaroja.
 • jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä tavoitteiden määrittelyyn.

 • Tulosta sivu

  Lisätietoa

  Työelämässä-sivuilta löydät monipuolista tietoa työssä jaksamisesta, työhyvinvoinnista ja henkilöstön mitoituksesta.