In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

rss Talentian tiedotteet

14.6.2017 10.00

JUKO perusti maakunnan neuvottelukunnan – puheenjohtajaksi Tero Ristimäki

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO perusti 13.6. maakunnan neuvottelukunnan. Se johtaa uusien maakuntien sopimustoimintaa ja päättää maakuntia ja maakuntien yhtiöitä koskevien työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön puheenjohtajana toimiva Tero Ristimäki.

Juko_logo


- Neuvottelukunta tulee vahvistamaan kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta uusien maakuntien ja niiden yhtiöiden palvelukseen siirtyvien jukolaisten asemaa neuvottelupöydissä sekä työpaikoilla. Heitä on kaikkiaan n. 42 000, neuvottelukunnan puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

 

Syksyn aikana tullaan neuvottelemaan tulevien maakuntien sopimusjärjestelmästä eli päättämään sopijaosapuolet ja sopimusalat.


Maakunnan neuvottelukunnassa ovat edustettuina Talentia, Lääkärikartelli (Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto), Terveydenhoitajaliitto, KTN (Kuntatekniset) sekä Akavalaisten pienempien liittojen kokoamaliitot JEA ja VAKAVA.

 

Lisätietoja: maakunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657


JUKO ry on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestönä se valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja. Talentia on JUKO ry:n jäsen.
www.juko.fi


Palaa otsikoihinTulosta sivu