In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

rss Asiaa työelämästä

Talentian ammatillisesta edunvalvonnasta vastaavat ruotivat työelämää ja siihen liittyviä ilmiöitä.
27.4.2017 15.24

Työvoimakoulutuksella sosiaalityöntekijäksi tai lastentarhanopettajaksi?

Omena ja kirjatPätevistä sosiaalityöntekijöistä ja lastentarhanopettajista on paikoin huutava pula. Kerroimme tänään opetusministerin erityisavustajalle, miten tilannetta voisi yhdellä tapaa kohentaa.

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan ensi vuonna. Uudistuksessa valtionosuusrahoituksesta varataan siivu työvoimakoulutukseen. Rahaa on tarkoitus suunnata koulutuksiin, joille työ- ja elinkeinoelämällä on kysyntää.

 

Sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia sellaisia henkilöitä, jotka ovat opinnoissaan suuntautuneet sosiaalityöhön ja suorittaneet vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan harjoittelun.

 

Osaamisen ja jatkokouluttautumisen näkökulmasta olisi hyvä hyödyntää AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneita sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia tai yliopistossa sosiaalityötä sivuaineena opiskelleita. Heille järkevän opintopolun avaaminen sosiaalityön tutkintoon johtavaan koulutukseen voisi osaltaan helpottaa sosiaalityöntekijäpulaa. Ensisijaisia keinoja ovat kuitenkin palkkauksen ja työolojen parantaminen, jotta jo koulutuksen saaneet pysyisivät ja jaksaisivat työssään. (Kappaletta täsmennetty 28.4.2017 klo 10:40)

 

Talentia ehdottaa, että tähän varataan työvoimakoulutuksen rahoitusta. Opintoja pitäisi voida tehdä työn ohessa, mikä houkuttelisi työntekijöitä tekemään opinnot loppuun.

 

Resepti lastentarhanopettajapulaan

 

Talentia vaikuttaa sen eteen, että sosionomitutkinnon suorittaneet otetaan huomioon, kun varhaiskasvatuslakia uudistetaan.


Sosionomien pitää voida täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoilla, jotta he saavat kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Koulutus on hyvä toteuttaa osittain työvoimakoulutuksena.

 

Tällä reseptillä lastentarhanopettajapulaa saadaan helpotettua ja samalla turvataan alan ammattilaisten saatavuus myös vastaisuudessa.


Kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille lastentarhanopettajille on turvattava samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua erityislastentarhanopettajaksi. Yliopistojen hakukriteerejä onkin muutettava niin, että kaikki kelpoiset lastentarhanopettajat voivat halutessaan jatkaa koulutusta ja siirtyä varhaiskasvatuksen sisällä toisiin tehtäviin.

 

Asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on muutettava siten, että se mahdollistaa kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille lastentarhanopettajille koulutuspolun esiopetusta antavan lastentarhanopettajan tehtäviin.

 

Näin toimimalla turvataan lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja esiopetusta antavien opettajien saatavuus ja työtehtävien kierto päiväkodeissa.


Marjo Varsa

ammattiasioiden päällikkö

Talentia ry

Palaa otsikoihin | 6 Kommenttia | Kommentoi

27.4.2017 19.10
Konkari
Palkkauksella pysyvyyttä
Auttaisiko työvoimapulaan sekin, että nyt jo kouluttautunut väki pysyisi sosiaalityössä? Itse olen kyllästynyt tähän palkkavääntöön, ja niin on moni kollegakin. Olen jo luovuttanut toiveikkuuteni sosiaalityön palkkauksen kohentamiseksi ja lähtökuopissa toiselle alalle. Korkeasti koulutetuille on kysyntää muuallakin, onneksi.
27.4.2017 19.42
Ehdottomasti!
Juuri näin!
Tällä hetkellä tuntuu olevan aivan mahdotonta päästä täydentämään tutkintoaan lto:ksi. Ja kokemuksesta kerron, että helpompi ja nopeampi vaihtoehto, kuin hakea alusta asti uudelleen amk:iin olisi ehdottoman tärkeä, jotta meillä jotka vielä haluamme lastentarhanopettajan töitä tehdä olisi mahdollisuus muuhunkin kuin sijaisuuksiin. Me jotka tällä hetkellä työskentelemme alalla "epäpätevinä" osaamme hommamme, olemme ammattilaisia ilman todistusta ammattilaisuudestamme, jolloin esimerkiksi kuntatyönantaja ei meitä ammattilaisina näe. Kiitos työstänne meidän sosionomien hyväksi!
27.4.2017 22.45
Harmistunut sosiaalityöntekijä
Sosionomit keinolla millä hyvänsä sosiaalityöntekijän saappaisiin?
Onko teillä siellä Talentiassa aidosti minkäänlaista ajatusta yliopistollisen koulutuksen omaavien sosiaalialan asiantuntijoiden eli meidän sosiaalityöntekijöiden asioiden ja tulevaisuuden ajamisesta? On valitettavaa seurata jatkuvia ajatuksia sosionomien siirtämisestä erilaisiin sosiaalityöntekijän osaamista vaativiin tehtäviin tai nyt jollakin pikakoulutuksella "päteväksi" sosiaalityöntekijäksi.

Paine koulutusvaatimusten alentamiseen tuntuu muualta olevan kova, ja erityisesti sosiaalityön ja sosiaalityöntekijöiden asema sotevalmistelussa näyttää aika ajoin vähintäänkin heikolta. Näinpä sitä toivoisi liitolta rohkeampaa ammattikuntamme arvon ja asioiden ajamista ja päättäjille avaamista - ei osaamisemme ja ammattimme korvaamista erilaisin moninaisin järjestelyin.
27.4.2017 23.26
Lampunvarjostin
Ei näin
Sosiaalityöntekijänä mielestäni tämä ehdotus kuulostaa erittäin huonolta ammattikunnan arvostuksen sekä palkkakehityksen kannalta. Talentian intresseissä on liikaa sosionomien tukeminen ja liian vähän sosiaalityön ammatillisuuden vahvistaminen. Ammattiliitto menee tämän jälkeen viimeistään vaihtoon, sillä en voi uskoa liiton suositelleen tällaista esitystä hallinnolle. Tämä ei ole ratkaisu työvoimapulaan!
28.4.2017 20.08
mari
mitä ihmettä?
Eikö näin saada aikaan juuri se ettei palkka nouse työn vaatimalle tasolle?
3.5.2017 13.59
Tero Ristimäki
Tarpeellisia täsmennyksiä
On täsmennettävä blogissa esitettyä avausta. Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelma on paikoin suurta – erityisesti sijaisuuksiin. Tässä tilanteessa vaihtoehtona koulutuspolkujen kehittämiselle päättäjien pöydissä on sosiaalityön kelpoisuuksien väljentäminen. Se ei ole asiakkaan, eikä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden etu. Työnantajille se sen sijaan varmasti sopii. Talentia korostaa päättäjille esitetyissä ratkaisuissaan ensisijaisesti sitä, että sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmia tulee korjata korjaamalla työoloja ja saattamalla palkkaus työn vaativuutta vastaavalle tasolle valtakunnallisesti. Näin tilkitään vuotoa alalta pois ja hillitään työstä johtuvaa sairaseläköitymistä ja vaihtuvuutta.

Talentian avauksessa oli kyse yhdestä keinosta muiden joukossa parantaa sosiaalityöntekijöiden saatavuustilannetta eli järkevän jatko-opintopolun rakentamisesta ja rahoittamisesta sosiaalityön tutkintoon johtavaan koulutukseen henkilöille, joilla on jo sosiaalialan tai sosiaalityön opintoja suoritettuna – ei suinkaan pikakoulutuksesta, joka ratkaisee kerralla ja nopeasti kaiken. Jäitä hattuun ja iso kuva haltuun. Edessä on valtavia muutoksia, jossa keskenään riitelevä sosiaaliala voi olla tilanteessa, jossa sen tontti avataan muden alojen asiantuntijoille.

Kommenttina tästä eilistä OKM:n vierailusta ja sosiaalityöntekijäkoulutuksen rahoituksesta. Ihan ensiksi:
Sosiaalityöntekijöiden edunvalvontaa kuuluvat palkkaedunvalvonta, työhyvinvointi ja koulutuspolitiikka. 8.5. tapaan Siun Soten johdon tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisoinnista 3600 e:oon, koskee 130 sosiaalityöntekijää. Resursseista ja työhyvinvoinnista Talentia on ollut aktiivinen jatkuvasti. Koulutuspolitiikassa on kyse aloituspaikoista, rahoituksesta sekä siitä, että duaalimalli säilyy ja sosiaalityöntekijä koulutus jatkuu yliopistoissa.

Ensinnäkin kysymys ei ole siis pikakoulutuksesta vaan tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Toiseksi kysymys on siitä, että mikäli työmarkkinoille ei saada ammattihenkilölain edellytykset täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ja 12 § mukaisia ehtoja täyttäviä sosiaalityöntekijän ammaattiin opiskelevia, niin paineet sekä 12 §:n löysentämiseen ja myös ammattinhenkilölain avaamiseen kasvavat.

Tarve sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkojen nostoon on ollut pitkään. OKM ja yliopistot eivät ole osoittaneet rahoitusta sosiaalityöntekijöiden koulutukseen. Muutamana vuotena eduskunta on osoittanut ylimääräistä rahoitusta. Nyt valmistuvien määrä n. 300 / vuosi ei riitä ja yliopistot eivät ole olleet halukkaita lisäämään aloituspaikkoja ilman rahoitusta.

Sitten tästä rahoituksesta: Rahoitus liittyy TEM:n rahoituksen siirrosta OKM:lle. Rahoituksen siirtoon liittyy siirtymäaika, jonka aikana vanhat koulutukset viedään loppuun ja oletettavasti keskusteluihin rahoituksen kohdentamisesta sosiaalityöntekijöiden tutkintoon johtavaan koulutukseen päästään vasta 2019 ja volyymi ei tule olemaan kovin iso. Koulutuksen kohdentaminen alueellisesti on myös mietittävä tarkasti.

Pj. Tero Ristimäki


Tulosta sivu